[website maken] [website bouwen] [Home]
[Brabant]
[dordrecht]
[usa]
[foto]
[jacob neerings]
[Hendrikus 1864]
[P.S. Neerings]
[Pieter Neerings]
[Charles Josephus]
[Gabriel Johannes]
[Hendrikus 1893]
[namen index]
[Jeugdsportfonds]
[Jeugdcultuurfonds]
[Jeugdsportfonds]

Stichting Jeugdsportfonds Haarlem

Het Jeugdsportfonds Haarlem stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch te kunnen sporten, terwijl er thuis geen geld voor is.

Het Jeugdsportfonds doet dat door de contributie of lesgeld van de sport voor zijn rekening te nemen. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of vereniging.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen (of sportvereniging) niet zelf doen. Dat kan alleen door zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in de eerste of tweedelijnsgezondheidszorg, het (voortgezet) onderwijs jeugdhulpverlening, welzijnswerk en minima-organisaties.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
  • Ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, bevinden zich in een schuldsaneringstraject 
  • Een aanvraag kan digitaal gedaan worden door een intermediair
  • Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!
  • Wie de HaarlemPas heeft, komt in aanmerking voor een bijdrage
  • Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen aanvragen ingediend worden
  • De bijdrage is maximaal € 225,- (lesgeld + materiaal)
  • Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan er opnieuw aangevraagd worden
  • Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de club of vereniging.

Klik  hier voor alle voorwaarden.

Donaties

Donaties voor het Jeugdsportfonds Haarlem zijn welkom op rekening IBAN NL17RABO 0131 7952 01  t.n.v. Jeugdsportfonds Haarlem. Elke bijdrage, groot of klein, wordt zeer op prijs gesteld.


ANBI

Sinds 1-1-2008 is de Stichting Jeugdsportfonds Haarlem erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling


  

Stamboom familie Neerings