[website bouwen] [website ontwerp] [Home]
[Brabant]
[dordrecht]
[usa]
[foto]
[jacob neerings]
[Hendrikus 1864]
[P.S. Neerings]
[Pieter Neerings]
[Charles Josephus]
[Gabriel Johannes]
[Hendrikus 1893]
[namen index]
[Jeugdsportfonds]
[Jeugdcultuurfonds]
[Jeugdcultuurfonds]

Jeugdcultuurfonds Haarlem

Het Jeugdcultuurfonds Haarlem stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is.

Het Jeugdcultuurfonds doet dat door de contributie of lesgeld van de culturele activiteit voor zijn rekening te nemen. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de culturele organisatie of vereniging.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen (of culturele organisaties) niet zelf doen. Dat kunnen alleen zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnswerk, minima-organisaties, schuldhulpverlening of als buurtwerker of huisarts.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
  • De ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, of bevinden zich in een schuldsaneringstraject 
  • Een aanvraag voor een bijdrage kan gedaan worden door een intermediair.
  • Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!
  • De bijdrage is maximaal € 450,- (lesgeld + materiaal)
  • Wie de HaarlemPas heeft, komt in aanmerking voor een bijdrage.
  • Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan er opnieuw aangevraagd worden
  • Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen er aanvragen ingediend worden
  • Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de culturele organisatie of vereniging.

Klik hier voor alle voorwaarden


Donaties

Donaties voor het Jeugdcultuurfonds Haarlem zijn welkom op rekening IBAN NL73RABO 0154 9655 53 t.n.v. Jeugdcultuurfonds Haarlem.

Elke bijdrage van klein tot groot wordt zeer op prijs gesteld.

ANBI

Sinds 26-1-2011 is de Stichting Jeugdcultuurfonds Haarlem erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling 


  

  

Stamboom familie Neerings