[website ontwerp] [website maken] [Home]
[Brabant]
[dordrecht]
[usa]
[foto]
[jacob neerings]
[Hendrikus 1864]
[P.S. Neerings]
[Pieter Neerings]
[Charles Josephus]
[Gabriel Johannes]
[Hendrikus 1893]
[namen index]
[Jeugdsportfonds]
[Jeugdcultuurfonds]

Hendrikus Neerings
Geboren: 6-6-1893 te Dordrecht
Wonende: Oranjelaan 37 (Dordrecht)
Functie: raadslid
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau (K.B. 11-4-1960 nr. 80)
Uitreiking: 29 april 1960 om 10.00 uur, op het raadhuis

Aanmerkingen:
- ongeveer 27 jaar ouderling van de Ned. Herv. Gemeente;
- ongeveer 37 jaar voorzitter van de Kerkelijke Verenening Waarheid & Vrede;
- jaren penningmeester van de centrale kiesvereniging van de A.R.-partij;
- ongeveer 30 jaar godsdienstonderwijzer met de bevoegdheid des Zondags preekbeurten te vervullen en cathechetisch onderwijs te geven
- in de bezettingstijd heeft hij zich geheel aan het ondergr. werk gegeven;
- raadslid en wethouderschap
- ambtenaar v.d. Burgerl. stand sinds 30 juli 1935 (3429 huwelijken gesloten);
- Op 17 april 1934 als vertegenwoordiger van de Anti-Revolutinaire Partij zijn intrede als lid van de gemeenteraad van Dordrecht als hoedanig hij tot op de huidige dag steeds werd herkozen en in functie bleef.
- Op 1 september 1949 werd de heer Neerings tot wethouder gekozen en sinds die datum is hij onafgebroken meer in het bijzonder belast geweest met de zorg voor de Openbare Werken en de Volkshuisvesting. Van zijn bijzonder moeilijke taal als zodanig, waarbij bedacht moet worden, dat hieronder ook de woonruimteverdeling valt, heeft hij zich steeds voortreffelijk en op een inderdaad strikt onpartijdige wijze gekweten, zodat zijn reputatie en gezag in de gemeente met recht groot is.
- Hij is al ongeveer 37 jaar voorzitter van de kerkelijke Kiesvereniging Waarheid en Vrede en 27 jaar ouderling van de Nederlands Hervormde Gemeente. Reeds jaren is hij penningmeester van de centrale kiesvereniging van de Anti-Revolutionaire partij.
- tegelijk tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd samen met H.J. van Dooremalen (raadslid);

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Hendrikus Neerings 1893

Stamboom familie Neerings