[website ontwerp] [website maken] [Home]
[Brabant]
[dordrecht]
[usa]
[foto]
[jacob neerings]
[Hendrikus 1864]
[P.S. Neerings]
[Pieter Neerings]
[Charles Josephus]
[Gabriel Johannes]
[Hendrikus 1893]
[namen index]
[Jeugdsportfonds]
[Jeugdcultuurfonds]

Hendrikus Neerings
Geboren: 9-11-1864 te Dordrecht
Wonende: P.A. de Genestetstrasat 34 (Dordrecht)
Functie: blikslager bij Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: -
Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 januari 1928) Onder terugzending van het adres van den heer J.W.Ph. Bosman, directeur der Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers & Zoon, kantoorhoudende alhier aan den Dubbeldamscheweg no. 34, mij, ter fine van bericht en raad, in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 26 dezer, no 856 Kabinet, heb ik de eer U EdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Hendrikus Neerings, geboren den 9 November 1864 te Dordrecht en aldaar woonachtig aan de P.A. de Genestetstraat no 34 staat sedert zijne geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Hij is blikslager op de fabriek, waarvan adressant directeur is, staat gunstig bekend en is nooit met de Politie of Justitie in aanraking geweest. Naar mijne meening kan hij in aanmerking worden gebracht voor de bronzen eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. in verband hiermede adviseer ik U Uwe medewerking te verleenen tot een gunstige beschikking op het door adressant gedaan verzoek. De Commissaris van Politie.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

  

Hendrikus Neerings 1864

Stamboom familie Neerings